statistics belgium
>> Home > Over de census > Een foto van België op 1 januari 2011

Een foto van België op 1 januari 2011

Belangrijke informatie!

De bevolking die in aanmerking werd genomen voor de Census 2011 is het geheel van personen dat in België gedomicilieerd is, d.w.z. geregistreerd in het Rijksregister. De asielzoekers, ingeschreven in het wachtregister, behoren eveneens tot de populatie. Deze definitie, die door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, werd vastgelegd, werd gekozen om de vergelijking tussen verschillende lidstaten mogelijk te maken. Zij verschilt van de huidige definitie van de wettelijke bevolking van België, die de asielzoekers niet tot de populatie rekent.

De resultaten van de Census zijn dus niet volledig vergelijkbaar met andere demografische gegevens gepubliceerd door de Algemene Directie Statistiek. Als gevolg hiervan is de Belgische bevolking volgens de Census op 1 januari 2011 11.000.638 personen, terwijl dit 10.951.226 is volgens de officiële cijfers van de bevolking.

Deze Census is de eerste die onderworpen is aan een Europese verordening (Verordening nr. 763/2008). De Algemene Directie Statistiek volgt voor de Census uiteraard de keuzes van Eurostat, waaronder de definities van de variabelen.
Deze variabelen zijn niet altijd identiek aan diegene die werden gebruikt bij vorige volkstellingen, jaarlijkse statistieken of andere gegevens uit enquêtes gepubliceerd door de Algemene Directie Statistiek.

De Census 2011 is daarenboven de eerste telling die werd gerealiseerd door exclusief gebruik te maken van administratieve gegevens, terwijl bij voorgaande volkstellingen de bevolking rechtstreeks werd bevraagd. Daardoor kan men niet zonder meer vergelijkingen maken met gegevens uit enquêtes.

 

 

Copyright © 2014 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium