statistics belgium
>> Home > Over de census > Wettelijke basis

Wettelijke basis

Deze volkstelling is ook de eerste die beantwoordt aan een Europese Verordening (Verordening nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende volks- en woningtellingen). De 27 lidstaten van de Unie in 2011 verzamelden dezelfde gegevens over de bevolking en de woningen, waardoor internationale vergelijkingen makkelijker werden.

Europese verordering (EG) nr. 1201/2009 van de commissie van 30 november 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen, wat de technische specificaties voor de thema’s en voor de uitsplitsingen daarvan betreft

Copyright © 2014 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium