statistics belgium
>> Home > Over de census > Glossarium - De verschillende populaties

Glossarium

De verschillende populaties

De totale bevolking
De bevolking die geteld wordt met de Census 2011 bevat alle inwoners van België ingeschreven in het Rijksregister met inbegrip van de asielzoekers.

De particuliere huishoudens
Een particulier huishouden bestaat uit een persoon die alleen in een woning leeft of een groep van meerdere personen die wonen in dezelfde woning en samen voorzien in de essentiële levensbehoeften.

De werkende bevolking
Alle inwoners die een betrekking hebben.

De familiekernen
Een familiekern bestaat uit twee of meer personen uit hetzelfde huishouden waarbij het ofwel om een koppel gaat, ofwel om gehuwden, ofwel om personen in geregistreerd partnerschap, ofwel om een koppel dat feitelijk samenwoont, ofwel om een ouder en een kind.

De woonverblijven
Een woonverblijf is een verblijf dat dienst doet om één of meerdere personen te huisvesten.

De conventionele woningen
De conventionele woningen worden gedefinieerd als een geheel van aparte en onafhankelijke potentiële verblijven die vanuit architecturaal standpunt opgetrokken zijn met permanente bewoning als doel. Op de dag van de volkstelling kunnen zij gebruikt worden als verblijfplaats voor één of meer personen maar kunnen zij ook leegstaan of als tweede verblijf of seizoenswoning gebruikt worden.

De bewoonde conventionele woningen
Het gaat om conventionele woningen die dienst doen als gewone verblijfplaats voor één of meerdere particuliere huishoudens.

 

Copyright © 2014 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium